PROGRESS EQUITY, spol. s r.o.

KTO SME


PRODUKTY


VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV NA KĽÚČ


Výstavba priemyselných stavieb

Sme jedna z mála spoločností ktorá realizuje komplexnú výstavbu v plnom rozsahu vo forme outsourcingu v režime riadenia investičných stavebných celkov v smere realizácie výstavby s dlhoročnými partnermi a financovaním.

Realizujeme výstavbu v režime klasifikácie ÚKP a JKSO:

  • Budov.
  • Inžinierskych stavieb.

Orientujeme sa:

  • Výstavba a rekonštrukcia polyfunkčných a bytových, administratívnych stavieb, stavieb občianskej vybavenosti, priemyselných, inžinierskych stavieb.
  • Rozvíjame infraštruktúru, realizujeme rekultivačné práce, sadové a krajinárske úpravy terénu a údržbe ekologickej zelene v areáloch.

Zemné práce realizujeme:

Strojom JCB 4CX s príslušenstvom

Cena za hodinu realizácie prác je 30 EUR/bez DPH/

  • lyžica v šírke 80cm,
  • lyžica v šírke 60cm,
  • lyžica v šírke 45cm,
  • svahovacia lyžica

Pásovým bagrom

Cena za hodinu realizácie prác je 22 EUR/bez DPH/

Buldozérom

Cena za hodinu realizácie prác je 30 EUR/bez DPH/

Ponúkame vykonávanie zemných vrtov v priemeroch 30cm, 60cm

Pri väčšom rozsahu prác je možné konzultova cenovú reláciu podľa realizačného rozpočtu.