PROGRESS EQUITY, spol. s r.o.

KTO SME


PRODUKTY


VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV NA KĽÚČ


Spoločnosť MT Progress Equity, spol. s.r.o. poskytuje pre klienta dané služby

PD – projektová dokumentácia

Úspešná realizácia výstavby rodinného domu sa odvíja od kvalitného architektonického návrhu ktorý sa skladá z HSV ( hrubej stavby ) a PSV ( navrhnutie sietí: vodoinštalácia, plynofikácia, elektrifikácia, nízkoenergetické riešenie, príprava a navrhnutie až do posledného detailu.).

Náš projekt pre výstavbu domu nie je vyhotovený len vo forme pre stavebné povolenie a to z dôležitého dôvodu. Pretože pokiaľ projekt nie je vyhotovený komplexne tak ani klient sa nemôže dožadovať záruky podľa legislatívy na postavený dom pokiaľ nemá presný a detailný projekt teda PD – projektovú dokumentácia podľa ktorej stavebná firma alebo remeselníci realizujú výstavbu, implementujú ( používajú ) predpísane stavebné materiály a hlavne dodržujú všetky technické, pracovné postupy.

RR – realizačný rozpočet

Pre maximálnu ekonomickú úsporu pri výstavbe rodinného domu vyhotovujeme RR – položkový rozpočet v ktorom je necenená celková predstava klienta o svojom rodinnom dome ktorá vychádza z PD – projektovej dokumentácie. Klient má presne určený rozpočet ktorý sa nemení pred ani počas výstavby. Pokiaľ sa klient rozhodne pre akúkoľvek zmenu pred alebo počas výstavby zahrnieme a doplníme ju do dodatku ( čiastková zmena ) k PD – projektovej dokumentácii a RR – realizačnému rozpočtu ( čiastková kalkulácia ) pre zachovanie záruky pri realizácii stavby a upresnení rozpočtu. Súčasťou realizačného rozpočtu je aj VV – výkaz a výmer stavby.

Stavebné povolenie, stavebná dokumentácia a financovanie realizácie výstavby

Zastrešujeme pre všetkých klientov vybavenie stavebného povolenia, vedenie stavebného denníka respektíve odovzdáme kompletnú stavebnú dokumentáciu so stavebným povolením a kolaudáciou stavby rodinného domu.

Financovanie stavby obstarávame pre klienta na základe partnerstva s bankami slovenskej republiky registrovanými pod Národnou Bankou Slovenska. Konkrétne informácie sú uvedené na našej internetovej stránke v sekcii finančné služby.

Stavebný dozor a stavby vedúci

Realizujeme každú výstavbu za účasti stavebného dozoru a stavby vedúceho ktorý majú zložené skúšky a vysokú školu s dlhoročnou praxou ktorý dozorujú a kontrolujú remeselníkov na stavbe pri výkone práce aby boli dodržané všetky technologické, stavebné postupy s dohodnutým termínom kolaudácie – odovzdaním stavby rodinného domu a použité správne materiály určené z PD, RR, VV.

Zameranie, osadenie stavby a geologický prieskum

Poskytujeme pre klienta zameranie a osadenie stavby s geologickým prieskumom pozemku ( pôdy ). Je to dôležité kvôli statike teda stabilite stavby aby nedochádzalo k veľkému pracovaniu stavby a škodám.

Výstavba rodinných domov a katalógové projekty.

Výstavbu rodinných domov realizujeme na území celej SR – Slovenskej Republiky a EU – Európskej Únie.

V portfóliu a ponuke na internetovej stránke sa nachádzajú tieto produkty

Katalógové rodinné domy

Sú k dispozícii pre klienta za prijateľné ceny. Ak klient realizuje výstavbu rodinného domu z vlastných finančných zdrojov. • Zároveň sa vieme prispôsobiť každému individuálnemu želaniu ktoré ušijeme presne na mieru klienta podľa jeho požiadaviek v smere projektu pre výstavbu rodinného domu.

Katalógové rodinné domy s pred schváleným hypotekárnym financovaním banky

Pri tomto produkte klient obdrží od našej spoločnosti komplexnú službu ktorú poskytujeme v tejto forme : • Vo výške financovania banky je zahrnuté : PD, VV, RR, Stavebný dozor, zameranie, osadenie stavby, stavebné povolenie, kolaudácia s odovzdaním kľúča od rodinného domu.

Realitná činnosť, obstaranie pozemkov na realizáciu výstavby rodinných domov

Naša spoločnosť poskytuje aj sprostredkovanie predaja pozemkov pre klienta podľa jeho predstavy a požiadaviek.

Katalóg domov na stiahnutie /pdf - 67Mb/

Katalog