PROGRESS EQUITY, spol. s r.o.

KTO SME


PRODUKTY


VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV NA KĽÚČ


O Progress Equity s.r.o.

Zameranie spoločnosti

 • Výstavba rodinných domov na kľúč.
 • Projektovanie¸ zameranie, osadenie stavby, stavebný dozor, stavebné povolenie je obstarané pre klienta našou spoločnosťou.
 • Zastrešenie financovania prostredníctvom bánk a spoločnosti Gepard Finance s.r.o..
 • Realitná činnosť : predaj, prenájom a výkup nehnuteľnosti.
 • Výstavba obytných, priemyselných stavieb v komplexnom rozsahu.
 • Development.

Profil spoločnosti MT Progress Equity, s.r.o.

 • Našou nosnou činnosťou a predmetom podnikania je stavebníctvo, development, realitný segment trhu.
 • V smere variability spoločnosti realizujeme a obstarávame predaj investičných projektov, bankové a finančné služby.
 • Sme expertízna spoločnosť, špecializovaná na výstavbu a projektovanie stavieb, investičnú prípravu , projektový manažment a technický dozor stavieb, obchodnú činnosť v realitnom trhu, bankové a finančné služby.
 • Výber a posúdenie vhodnosti lokality na realizáciu investičného zámeru
 • Prieskumy a diagnostiku v oblasti geológie, topografie, statiky a inžiniersku činnosť v rozsahu pre vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudácie stavby.
 • Architektonické a návrhy v oblasti urbanizmu, exteriéru, interiéru až stavebného detailu.
 • Kompletnú predprojektovú a projektovú prípravu stavieb.
 • Počítačové spracovanie projektovej dokumentácie a vizualizácie stavieb.
 • Realizácia a manažment stavieb, autorský a stavebný dozor.
 • Ekonomické hodnotenie navrhovaných investícií..
 • Návrhy stavebno-technických a konštrukčných úprav objektov pre zníženie energetickej náročnosti.
 • Výstavba: administratívne a polyfunkčné objekty, dopravné stavby, priemyselné stavby, penzióny, hotely, rodinné domy a bytové domy – novostavby.
 • Využívame invenciu, skúsenosti a schopnosti našich partnerov ktorý sú zároveň aj našimi klientmi.
 • Kladieme si za cieľ slovenským aj zahraničným partnerom, klientom poskytovať kvalitnú prácu, odvodenú od vysokej kultúry podnikania.

Špecifikácia, dopyt, požiadavky

Následne po prebratí potrebných podkladov a informácii spoločnosť MT Progress Equity s.r.o. pristúpi k efektívnej realizácii poskytnutia individuálneho, progresívneho, ekonomického riešenia pre klienta.