PROGRESS EQUITY, spol. s r.o.

KTO SME


PRODUKTY


VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV NA KĽÚČ


Kto sme

Zameranie spoločnosti

 • Výstavba rodinných domov na kľúč.
 • Projektovanie¸ zameranie, osadenie stavby, stavebný dozor, stavebné povolenie je obstarané pre klienta našou spoločnosťou.
 • Zastrešenie financovania prostredníctvom bánk a spoločnosti Gepard Finance s.r.o..
 • Realitná činnosť : predaj, prenájom a výkup nehnuteľnosti.
 • Výstavba obytných, priemyselných stavieb v komplexnom rozsahu.
 • Development.

Profil spoločnosti MT Progress Equity, s.r.o.

 • našou nosnou činnosťou a predmetom podnikania je stavebníctvo, development, realitný segment trhu.
 • v smere variability spoločnosti realizujeme a obstarávame predaj investičných projektov, bankové a finančné služby.
 • sme expertízna spoločnosť, špecializovaná na výstavbu a projektovanie stavieb, investičnú prípravu , projektový manažment a technický dozor stavieb, obchodnú činnosť v realitnom trhu, bankové a finančné služby.
 • výber a posúdenie vhodnosti lokality na realizáciu investičného zámeru
 • prieskumy a diagnostiku v oblasti geológie, topografie, statiky a inžiniersku činnosť v rozsahu pre vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudácie stavby.
 • architektonické a návrhy v oblasti urbanizmu, exteriéru, interiéru až stavebného detailu.
 • kompletnú predprojektovú a projektovú prípravu stavieb.
 • počítačové spracovanie projektovej dokumentácie a vizualizácie stavieb.
 • realizácia a manažment stavieb, autorský a stavebný dozor.
 • ekonomické hodnotenie navrhovaných investícií..
 • návrhy stavebno-technických a konštrukčných úprav objektov pre zníženie energetickej náročnosti.
 • výstavba: administratívne a polyfunkčné objekty, dopravné stavby, priemyselné stavby, penzióny, hotely, rodinné domy a bytové domy – novostavby.
 • využívame invenciu, skúsenosti a schopnosti našich partnerov ktorý sú zároveň aj našimi klientmi.
 • kladieme si za cieľ slovenským aj zahraničným partnerom, klientom poskytovať kvalitnú prácu, odvodenú od vysokej kultúry podnikania.

Kariéra

Pokiaľ sa považujete za ambiciózneho človeka ktorý sa má záujem uplatniť v segmente trhu stavebníctvo, realitný, finančný trh a development kontaktujte nás na uvedený email : mtimko@progressequity.sk.

Uveďte názov pozície o ktorú máte záujem a zároveň popíšte Vaše referencie, skúsenosti.

Je potrebné presne definovať v ktorom regióne chcete pracovať a pripojiť Váš životopis a fotografiu so súhlasom o spracovaní osobných údajov pre účel pracovného pohovoru.

Budeme Vás kontaktovať do 7 dní po zaslaní emailu.

Pre klientov

Poskytujeme službu: Private Adviser, (Súkromný radca).

V rámci danej služby nás môžete kontaktovať 24 hodín denne počas celého roka sme Vám k dispozícii v režime:

+421 908 987 579
mtimko@progressequity.sk

Prostredníctvom mailu alebo telefonického rozhovoru môže každý klient, partner dohodnúť osobné stretnutie konzultácie vo všetkých oblastiach pôsobenia našej spoločnosti. Prekonzultujeme Vaše požiadavky a poskytneme pre Vás odborné na mieru šité riešenie.

Špecifikácia, dopyt, požiadavky

Následne po prebratí potrebných podkladov a informácii spoločnosť MT Progress Equity s.r.o. pristúpi k efektívnej realizácii poskytnutia individuálneho, progresívneho, ekonomického riešenia pre klienta.

Konzultácie a poradenstvo

Konzultácie a poradenstvo poskytujeme v režime služby Private Advisor (Súkromný radca).

V každej oblasti v ktorej pôsobíme zdrojom informácii sú naši partneri, ktorý pôsobia vo svojej profesii ako zamestnanci a majitelia firiem dlhé obdobie a história výsledkov práce hovorí za ich a našu odbornosť, precíznosť a kvalitu práce, ktorú poskytujeme každému klientovi ktorý nás oslovi, požiada o naše služby a produkty.